Privacy Statement

Privacybeleid Edel Collecties bv / Edel Collecties nv

www.edelcollecties.com, www.edelcollecties.nl, www.edelcollecties.be, www.munt.nl, www.muntnl.nl, www.bmunt.be, www.onsvorstenhuis.nl, www.vangoghpostzegels.nl, www.vangoghmunten.nl

Over ons privacybeleid
Edel Collecties bv / Edel Collecties nv geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Edel Collecties bv / Edel Collecties nv. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons kunnen worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Edel Collecties is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zo stelt Edel Collecties vast hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang. Ons bezoekadres is Einsteinweg 5 te 3752 LW Bunschoten in Nederland. De klantenservice kun je onder meer bellen (in Nederland 033-2982353 of in België 014/48.08.59) of e-mailen (info@edelcollecties.com).
Op onze website treft u links aan naar websites van andere partijen. Hoewel zij met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens via deze websites. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.
Ook kan Edel Collecties bij de verwerking van je gegevens andere partijen inschakelen. Voor zover die andere partijen gegevens verwerken ten behoeve van Edel, doen zij dat als verwerker en heeft Edel met die partijen een overeenkomst gesloten. Voor zover die andere partijen de doeleinden en middelen voor het verwerken van gegevens zelf bepalen, doen zij dat als verantwoordelijke. Dit betekent ook dat zij een grondslag moeten hebben om je gegevens te mogen verwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens door die partijen. Deze privacyverklaring is daarop niet van toepassing.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Wanneer u besluit klant bij ons te worden slaan wij de volgende gegevens op:

 • Klantnummer
 • Sexe
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres en huisnummer
 • Postcode en plaats
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Email adres, opt-in voor e-mailings
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij uw interacties (open- en klikgedrag)
 • Bankrekeningnummer
 • Betaalgegevens
 • Orderhistorie
 • Contacthistorie

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress door Leadlogic. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Leadlogic heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Leadlogic is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Wij maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Leadlogic behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hosting.nl. Hosting.nl verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hosting.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hosting.nl is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieëen die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij versturen sms-, what’s app en e-mail berichten via cm.com. Cm.com zal uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail, niet zijnde een paymentlink, die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door cm.com beveiligd opgeslagen. Cm.com maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieëen die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen en berichten aankomen bij de geadresseerde. Cm.com behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hosting.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hosting.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Pay.nl
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl ’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

MultiSafepay
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens
niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

CM.com

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de dienstverlener cm.com. Cm.com verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Cm.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Cm.com behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Cm.com deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van cm.com’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Cm.com bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
4D-software
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van 4D-software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling niet met deze leverancier. De software wordt gebruikt voor het administreren en genereren van verkoopfacturen en voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding.

Voor het opstellen van de jaarrekeningen, de BTW aangiften, etc. maken wij gebruiken van de diensten van Beekhuis Registeraccountants. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Beekhuis Registeraccountants is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Beekhuis Registeraccountants gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Voor het incasseren van openstaande vorderingen maakt Edel Collecties gebruik van de diensten van Projuris in casu mr. J. Heinen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Projuris is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Projuris gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens ook voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Om een goede relatie op te bouwen, doen wij aan verschillende vormen van marketing, waaronder direct marketing (gezamenlijk ook: marketing). Dit doen wij onder meer door je rechtstreeks te benaderen via verschillende kanalen, zoals e-mail, (on)geadresseerde post, telefoon en/of andere media. Maar ook aanbevelingen van artikelen en reclamebanners op onze en derde websites vallen onder de kanalen die wij inzetten voor marketing.

We maken onze uitingen het liefst zo relevant mogelijk voor u. Hiervoor hebben we gegevens nodig die ons helpen te begrijpen wat u zoekt en wat uw interesses zijn. We analyseren uw gedrag alleen op basis van uw eerdere bestellingen, zodat wij onze aanbiedingen beter op uw persoonlijke voorkeuren kunnen afstemmen. Verder hanteren wij GEEN profilering. Verder zijn onze marketinguitingen gericht op het verkrijgen van uw (re)actie. Een voorbeeld is dat de advertenties op onze website en in onze e-mails u kunnen inspireren om informatie over onze artikelen te bekijken of om over te gaan tot het doen van aankopen. Dit geldt net zo goed voor andere reclame-uitingen die u aanmoedigen om informatie op te vragen over onze artikelen en/of over te gaan tot aankopen.

Als u nog geen account hebt en/of nog geen artikelen hebt gekocht bij ons, kun je toch op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen, laatste nieuwtjes en scherpste aanbiedingen. Dit kunt u doen door u in te schrijven voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te vullen op onze homepagina of bij derde partijen.

Edel Collecties verwerkt geen bijzondere gegevens van u voor marketingdoeleinden. Als wij dat wel willen gaan doen, zullen we daarvoor altijd vooraf toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Edel Collecties bv / Edel Collecties nv op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse, Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende postadres na een schriftelijk verzoek van u dat vergezeld gaat van uw identiteitsbewijs. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of ander postadres wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren bij ontvangst. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Edel Collecties bv / Edel Collecties nv. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Edel Collecties maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze websites bezoekt of artikelen koopt. Edel Collecties maakt ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals tracking pixels, ash cookies, Java scripts, tags en web beacons. Deze technieken scharen wij onder het begrip cookies. Op basis van cookies worden gegevens van een server naar uw device of browser gestuurd met als doel om opgeslagen te worden. Bij een volgend bezoek worden deze gegevens weer naar de server teruggestuurd. Zo kan de server uw device of browser herkennen. We kunnen meten en analyseren hoe je onze shop gebruikt en waar we dat kunnen verbeteren.

Wij voeren onder meer A/B-testen uit. A/B-testen is een methode om te onderzoeken wat de meest efficiënte van twee mogelijkheden is. Wij doen dit voor de optimalisatie van conversie van onze shop, binnen nieuwsbrieven, bij advertenties en voor andere marketinguitingen. Door websites en nieuwsbrieven anders in te delen kan het conversiepercentage wijzigen. Op basis van een A/B-test zien wij welke indeling leidt tot een hogere conversie en welke niet. ‘Conversie’ is de omzetting van bezoek aan een website naar een bepaald conversiedoel. Dit wordt uitgedrukt als een percentage van de sitebezoekers dat overgaat tot het conversiedoel. Het conversiedoel is meestal een bestelling of betaling, maar kan ook een aanmelding voor een nieuwsbrief of registratie als gebruiker betreffen. Hetzelfde geldt voor banners en andere uitingen, zoals tekst in hyperlinks of indeling van advertenties in bijvoorbeeld zoekmachines. 
Hiervoor gebruiken wij onder meer de software van derden, zoals Google Analytics. Google Analytics hebben wij privacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben we de laatste twee cijfers van het IP-adres afgeschermd, zodat de privacy zo goed mogelijk wordt beschermd. Daarom wordt dit ook wel ‘privacyvriendelijk’ genoemd.

Wij en derden volgen uw gedrag op onze website/app en die van derden, zodat wij en derden advertenties aan u kunnen tonen die bij uw interesses passen en u informatie kunt delen op social media. Hiervoor gebruiken wij onder meer de software van derden, zoals Google Adwords en Google DoubleClick.

Wij schakelen ook retargetingbedrijven in die op andere websites, zoals NU.nl, gepersonaliseerde advertenties tonen aan bezoekers die eerder onze shop bezochten of via het e-mailadres.
Cookies die op basis van uw gedrag mede de inhoud van de webpagina’s bepalen. Simpel voorbeeld is dat we uw inlogvoorkeuren onthouden, zodat je niet steeds dezelfde informatie hoe in te voeren.

Sociale media cookies zijn cookies om de inhoud van onze shop te delen via social media, zoals Facebook. Door de manier waarop internet werkt, hebben wij niet altijd inzicht in cookies die door derden worden geplaatst. Mocht u dergelijke cookies vinden, laat het ons dan weten

Cookies van derde partijen
Sommige pagina’s van onze website bevatten zogenaamde ‘embedded elementen’. Dit zijn teksten, documenten, afbeeldingen of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn en op onze website getoond worden. Wij hebben niet altijd inzicht in overige cookies.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Edel Collecties bv / Edel Collecties nv
Einsteinweg 5
3752 LW Bunschoten Nederland
T. NL (033) 2982353
T. België 014/48.08.59
E. info@edelcollecties.com

Contactpersoon voor privacyzaken
Menno Matthijssen